Skip to content

İşçilərin sorğusunun nəticələrinə tez cavab verməyin 5 yolu

İşçilərin sorğusunun nəticələrinə tez cavab verməyin beş yolu var:

  1. Əsas problemləri müəyyənləşdirin və prioritetləşdirin: Sorğunun nəticələrini nəzərdən keçirin və işçilər tərəfindən qaldırılan əsas problemləri müəyyənləşdirin. Təşkilat üçün təsir və əhəmiyyətinə əsaslanaraq bu məsələlərə üstünlük verin.
  2. Nəticələri bildirin: Sorğunun nəticələrini işçilərlə paylaşın və onların rəyləri əsasında hansı tədbirlərin görüləcəyini bildirin.
  3. Plan hazırlayın: Sorğuda müəyyən edilmiş əsas problemləri həll etmək üçün plan hazırlayın. Bura yeni siyasət və ya prosedurların həyata keçirilməsi, əlavə təlim və ya resursların təmin edilməsi və ya iş mühitində dəyişikliklərin edilməsi daxil ola bilər.
  4. İşçiləri prosesə cəlb edin: Sorğuda müəyyən edilmiş problemlərin həlli yollarının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi prosesinə işçiləri cəlb edin. Bu, həllərin praktiki və effektiv olmasını təmin etməyə kömək edəcək.
  5. Fəaliyyətləri izləyin: Sorğu nəticəsində müəyyən edilmiş tədbirləri izləyin və problemlərin effektiv şəkildə həll olunmasını təmin etmək üçün irəliləyişləri izləyin.

Bu addımları yerinə yetirməklə siz işçi sorğusunun nəticələrinə tez cavab verə və qaldırılan problemləri həll etmək üçün tədbirlər görə bilərsiniz.

Related News