Her yöneticinin ölçmesi gereken 10 çalışan bağlılığı metriği

İşte her yöneticinin ölçmeyi düşünmesi gereken 10 çalışan bağlılığı metriği:

  1. Devir hızı: Belirli bir süre içinde kuruluştan ayrılan çalışanların yüzdesi. Yüksek çıkış oranı, düşük bağlılığın bir işareti olabilir.
  2. Devamsızlık oranı: Çalışanların işe gelmediği günlerin yüzdesi. Yüksek devamsızlık aynı zamanda düşük bağlılığın bir işareti olabilir.
  3. Net Promoter Score (NPS): Çalışanların kuruluşu başkalarına tavsiye etme olasılıklarının ölçüsü. Yüksek bir NPS, yüksek bağlılıın bir göstergesi olabilir.
  4. Çalışan memnuniyeti: Çalışanların işlerinden ve bir bütün olarak organizasyondan ne kadar memnun olduklarının bir ölçüsü. Yüksek düzeyde memnuniyet, yüksek katılımın bir göstergesi olabilir.
  5. Çalışanı elde tutma oranı: Belirli bir süre boyunca kuruluşta kalan çalışanların yüzdesi. Yüksek elde tutma, yüksek bağlılığın bir göstergesi olabilir.
  6. Verimlilik: Çalışanların işlerini ne kadar verimli ve etkili bir şekilde tamamlayabildiklerinin bir ölçüsü. Yüksek üretkenlik, yüksek bağlılığın bir göstergesi olabilir.
  7. İşin kalitesi: Çalışanların işlerine gösterdikleri özen ve dikkat düzeyinin bir ölçüsüdür. Yüksek kaliteli iş, yüksek bağlılığın bir göstergesi olabilir.
  8. Çalışan anketi yanıt oranı: Çalışan bağlılığı anketlerine katılan çalışanların yüzdesi. Yüksek yanıt oranları, yüksek bağlılığın bir göstergesi olabilir.
  9. Çalışan geri bildirimi ve öneri benimseme oranı: Kuruluş tarafından uygulanan çalışan geri bildirimi ve önerilerinin yüzdesi. Yüksek benimseme oranları, yüksek bağlılığın bir göstergesi olabilir.
  10. Çalışan takdiri: Çalışanların katkıları için ne sıklıkta tanındığını ve takdir edildiğini hissettiğinin bir ölçüsü. Yüksek düzeyde tanıma ve takdir, yüksek bağlılığın bir göstergesi olabilir.