Çalışan Bağlılığı Anketinizden Sonra Yapmanız Gereken 5 Aksiyon

İşte çalışan bağlılığı anketinden sonra yapılması gereken beş aksiyon:

 1. Geri Bildirimi ve Zaman Çizelgesini Paylaşın: Anket sonuçlarını ve alınan geri bildirimlere dayalı iyileştirme planlarını çalışanlarla paylaşmak önemlidir. Değişiklikleri uygulamak için zaman çizelgesini iletin ve önerilen plan hakkında çalışanlardan geri bildirim alın.
 2. Sonuçları Ekiplerde Aktif Bir Şekilde Tartışın: Çalışanları anket sonuçlarını tartışmaya ve iyileştirme için düşüncelerini ve fikirlerini paylaşmaya teşvik edin. Bu, ekip üyeleri arasında bir sahiplik ve sorumluluk duygusu oluşturmaya yardımcı olabilir.
 3. Odaklanmak İçin Birkaç Öğe Seçin: Ankette dile getirilen her konuyu veya endişeyi ele almak her zaman mümkün değildir. En önemli konulara öncelik verin ve bu alanlarda ilerleme kaydetmeye odaklanın.
 4. Aksiyon Planınızı Tasarlayın: Belirlenen sorunları ve endişeleri ele almak için ayrıntılı bir plan geliştirin. Bu, şirket politikalarında değişiklik yapmayı, eğitim programları sunmayı veya diğer girişimleri uygulamayı içerebilir.
 5. Takip edin: İyileştirmelerin etkinliğini izleyin ve geri bildirim toplamak ve gerekli ayarlamaları yapmak için çalışanlarla birlikte takip edin. İhtiyaçlarının ve endişelerinin ele alındığından emin olmak için çalışanları düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.

Şirketlerin Çalışan Anketlerinde Yaptığı 6 Hata

İşte şirketlerin çalışan anketleri yürütürken yapabilecekleri altı hata:

 1. Anketi anonim uygulamama: Çalışanlar yanıtlarının gizli tutulacağını düşünmezlerse, dürüst geri bildirimde bulunmayabilirler.
 2. Yanıt için yeterli seçenek sunmama: Anket yalnızca sınırlı sayıda yanıt seçeneği sunuyorsa, çalışanlar duygularını doğru bir şekilde yansıtabileceklerini düşünmeyebilirler.
 3. Anket sonuçlarını takip etmemek: Bir şirket bir anket yürütür ve ardından sonuçlarla ilgili hiçbir şey yapmazsa, çalışanlar fikirlerinin önemli olmadığını hissedebilir ve gelecekteki anketlere katılma olasılıkları daha düşük olabilir.
 4. Yanlış sorular sormak: Yararlı içgörüler sağlayacak ve iyileştirilecek alanları belirlemeye yardımcı olacak sorular sormak önemlidir. Sorular ilgisiz veya alakalı değilse, anket değerli bilgiler sağlamayabilir.
 5. Yeterli bağlam sağlamamak: Çalışanlar, anketin amacını veya yanıtlarının nasıl kullanılacağını anlamazlarsa, anketi ciddiye almayabilirler.
 6. Sonuçları paylaşmamak: Anketin sonuçları çalışanlarla paylaşılmazsa, kendilerini süreçten kopuk hissedebilir ve gelecekteki anketlere katılma olasılıkları düşük olabilir. Sonuçları ve anket bulgularına dayalı iyileştirme planlarını iletmek önemlidir.