Skip to content

Çalışan bağlılığı anketi sonuçları nasıl paylaşılır?

Çalışan bağlılığı anketi sonuçlarını iletmek, iş gücünüzün genel bağlılığını ve memnuniyetini artırmada önemli bir adım olabilir. Bir çalışan bağlılığı anketinin sonuçlarını etkili bir şekilde iletmek için bazı ipuçları:

 1. Şeffaf olun: Anketin sonuçlarını yalnızca belirli birkaç çalışanla değil, tüm çalışanlarla paylaşın. Bu, güven oluşturmaya ve şirketin girdilerine değer verdiğini göstermeye yardımcı olur.
 2. Bağlam sağlayın: Anketin amacını ve neden yapıldığını açıklayın. Bu, çalışanların geri bildirimlerinin önemini ve iyileştirmeler yapmak için nasıl kullanılacağını anlamalarına yardımcı olur.
 3. Pozitiflere odaklanın: Şirketin iyi performans gösterdiği alanları vurgulayın ve kaydedilen ilerlemeyi vurgulayın. Bu, moral oluşturmaya ve çalışanları gelecekteki anketlere katılmaya devam etmeye teşvik etmeye yardımcı olur.
 4. Olumsuzlukları ele alın: Şirketin iyi performans göstermediği alanları da göz ardı etmeyin. İyileştirme alanlarını belirlemek ve sorunları çözmek için atılacak adımları özetlemek için sonuçları kullanın.
 5. Çalışanları dahil edin: Çalışanları, işyerinde bağlılığın ve memnuniyetin nasıl artırılacağı konusunda kendi girdilerini sağlamaya davet edin. Bu, katılımın oluşturulmasına yardımcı olur ve yapılan değişikliklerin anlamlı ve etkili olmasını sağlar.
 6. Takip edin: Sadece sonuçları paylaşıp sonra kenarda bırakmayın. Geri bildirimlerine göre hangi değişikliklerin yapıldığını ve bu değişikliklerin bağlılığı ve memnuniyeti nasıl etkilediğini bildirmek için çalışanları takip edin.

İletişim ipuçları ve en iyi uygulamalar

Bir çalışan anketinin sonuçlarını etkili bir şekilde iletmek için bazı ek ipuçları ve en iyi uygulamalar şunlardır:

 1. Birden çok kanal kullanın: Sonuçları paylaşmak için e-posta, haber bültenleri, toplantılar ve posterler gibi çeşitli kanallar kullanmayı düşünün. Bu, tüm çalışanların sonuçlardan haberdar olmasını ve bunlara kolayca erişebilmesini sağlamaya yardımcı olur.
 2. Etkileşimli hale getirin: Sonuçları daha ilgi çekici ve erişilebilir hale getirmek için bilgi grafikleri veya çevrimiçi panolar gibi etkileşimli araçları kullanın. Bu, çalışanların verileri ve bunların kendi deneyimleriyle nasıl ilişkili olduğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.
 3. Basit tutun: Bazı çalışanlar için kafa karıştırıcı olabilecek jargon veya teknik dil kullanmaktan kaçının. Sonuçları ve etkilerini açıklamak için açık ve anlaşılır bir dil kullanın.
 4. Geç kalmayın: Anket tamamlandıktan sonra sonuçları mümkün olan en kısa sürede iletin. Bu, bilgilerin çalışanların zihninde taze olmasını ve herhangi bir değişikliğin hızlı bir şekilde uygulanabilmesini sağlamaya yardımcı olur.
 5. Açık diyaloğu teşvik edin: Çalışanları soru sormaya ve sonuçlar hakkında geri bildirimde bulunmaya teşvik edin. Bu, şeffaflık ve açık iletişim kültürünün geliştirilmesine yardımcı olur.
 6. Takdirinizi gösterin: Ankete katıldıkları için çalışanlara teşekkür edin ve geri bildirimlerinin ne kadar değerli olduğunu onlara bildirin. Bu, güven oluşturmaya ve gelecekteki anketlere katılımı teşvik etmeye yardımcı olur.

Anket yapmaya ve çalışan bağlılığını artırmaya devam edin

Çalışanları düzenli olarak araştırmak, iş yerinde bağlılığı ve memnuniyeti artırmanın etkili bir yolu olabilir. Anket yapmaya ve çalışan bağlılığını artırmaya devam etmek için atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

 1. Net hedefler belirleyin: Çalışan anketi süreciyle neyi başarmayı umduğunuzu belirleyin. Bu, alakalı ve hedefe yönelik sorular oluşturmanıza yardımcı olabilir ve çabalarınızın zaman içindeki etkisini ölçmenize de yardımcı olabilir.
 2. Birden çok yöntem kullanın: Çevrimiçi anketler, odak grupları ve bire bir görüşmeler gibi çeşitli anket yöntemleri kullanmayı düşünün. Bu, çeşitli bakış açıları ve içgörüler toplamanıza yardımcı olabilir.
 3. Takip edin: Sadece bir anket yapıp sonra devam etmeyin. Geri bildirimlerine göre hangi değişikliklerin yapıldığını ve bu değişikliklerin bağlılığı ve memnuniyeti nasıl etkilediğini bildirmek için çalışanları takip edin.
 4. Açık iletişimi teşvik edin: Çalışanları iyileştirme için geri bildirim ve öneriler sunmaya teşvik ederek açık iletişim kültürünü teşvik edin. Bu, daha olumlu ve kapsayıcı bir iş yeri oluşturmaya yardımcı olabilir.
 5. Anonim tutun: Dürüst ve samimi geri bildirimi teşvik etmek için anonim anketler sunmayı düşünün. Bu, çalışanların düşüncelerini ve fikirlerini paylaşırken daha rahat hissetmelerine yardımcı olabilir.
 6. Değişimi yönlendirmek için sonuçları kullanın: İyileştirme alanlarını belirlemek ve katılımı ve memnuniyeti artıracak değişiklikleri uygulamak için anketin sonuçlarını kullanın. Bu değişiklikleri çalışanlara ilettiğinizden ve zaman içindeki ilerlemeyi takip ettiğinizden emin olun.

Related News