Skip to content

En Yaygın 3 Çalışan Anketi Türü

Üç yaygın çalışan anketi türü vardır:

  1. Bağlılık anketleri: Bağlılık anketleri, bir kuruluş içindeki çalışan bağlılık düzeyini ölçmek için tasarlanmıştır. Tipik olarak iş tatmini, kuruluşa bağlılık ve genel iş deneyimi hakkında sorular içerir.
  2. Kültür anketleri: Kültür anketleri, örgüt kültürünü şekillendiren değerleri, inançları ve uygulamaları ölçmek için tasarlanmıştır. Çalışanlar için en önemli olan değerler ve davranışlar ile kuruluş içindeki destek ve işbirliği düzeyi hakkında sorular içerebilirler.
  3. İhtiyaç anketleri: İhtiyaç anketleri, çalışanların ihtiyaç ve tercihlerini anlamak için tasarlanır. Eğitim ve gelişim, iş-yaşam dengesi ve çalışan memnuniyetini ve bağlılğını etkileyen diğer faktörler hakkında sorular içerebilirler.

Kuruluşlar, bu tür çalışan anketleri yürüterek çalışanlarının bağlılığı ve memnuniyeti hakkında değerli içgörüler toplayabilir ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilir.

Related News