Skip to content

eNPS Anketleri için 6 Çalışan Bağlılığı Sorusu

İşte bir eNPS (employee net promoter score) anketine dahil edilebilecek altı çalışan bağlılığı sorusu:

  1. Bu şirketi çalışmak için harika bir yer olarak, arkadaşınıza veya meslektaşınıza tavsiye eder misiniz?
  2. Bu şirketi çalışmak için harika bir yer olarak tavsiye etme olasılığınız nedir?
  3. Bu şirket, çalışan olarak deneyiminizi geliştirmek için neler yapabilir?
  4. Katkılarınızın, şirket içinde farkedildiğini ve takdir edildiğinizi hissediyor musunuz?
  5. İş-yaşam dengenizin, şirket tarafından desteklendiğini düşünüyor musunuz?
  6. Şirketteki mevcut rol ve sorumluluklarınızdan, ne kadar memnunsunuz?

eNPS anketleri, çalışan sadakatini ve şirketi çalışmak için harika bir yer olarak tavsiye etme isteğini ölçmek için tasarlanır. Yukarıdaki sorular, bu faktörleri ölçmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kullanılabilir. Çalışanların daha ayrıntılı ve niteliksel geri bildirim sağlamasına olanak tanımak için açık uçlu sorulara da yer verilmesi önemlidir.

Related News