Skip to content

eNPS (employee net promoter score) nedir?

eNPS (employee net promoter score), çalışan sadakatinin ve şirketi çalışmak için tavsiye etme isteğinin bir ölçüsüdür. Çalışanlara tek bir soru sorarak hesaplanabilir: “Bu şirketi çalışmak için harika bir yer olarak bir arkadaşınıza veya meslektaşınıza tavsiye etme olasılığınız nedir?” Çalışanlar, 0 ila 10 arasında bir ölçekte yanıt verir ve yüksek puanlar, daha güçlü bir tavsiye olasılığını gösterir.

Daha sonra eNPS, kötüleyen çalışanların yüzdesinin (0 ila 6 puanla yanıt verenler) destekçi olan çalışanların yüzdesinden (9 veya 10 puanla yanıt verenler) çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu, -100 (tüm çalışanlar kötüleyicidir) ile +100 (tüm çalışanlar destekleyicidir) arasında değişen bir puanla sonuçlanır.

eNPS genellikle çalışan katılımını ve memnuniyetini ölçmek için bir ölçüm olarak kullanılır ve çalışanların tutumları ve sadakati hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Bununla birlikte, eNPS’nin çalışan katılımının yalnızca bir ölçüsü olduğunu ve çalışanlardan geri bildirim ve içgörü toplamaya yönelik diğer yöntemlerle birlikte kullanılması gerektiğini unutmamak önemlidir.

eNPS hesaplama örnekleri

eNPS’nin nasıl hesaplandığına dair birkaç örnek:

Örnek 1:

 • Çalışanların %60’ı 9 veya 10 puanla yanıt verdi (destekçiler)
 • Çalışanların %20’si 0 ile 6 arasında bir puanla yanıt verdi (desteklemeyenler)
 • Bu şirket için eNPS 40 (%60 – %20) olacaktır.

Örnek 2:

 • Çalışanların %30’u 9 veya 10 puanla yanıt verdi (destekçiler)
 • Çalışanların %50’si 0 ile 6 arasında bir puanla yanıt verdi (desteklemeyenler)
 • Bu şirket için eNPS -20 (%30 – %50) olacaktır.

Örnek 3:

 • Çalışanların %10’u 9 veya 10 puanla yanıt verdi (destekçiler)
 • Çalışanların %10’u 0 ile 6 arasında bir puanla yanıt verdi (desteklemeyenler)
 • Bu şirket için eNPS 0 (%10 – %10) olacaktır.

eNPS’nin çalışan katılımı ve memnuniyetinin tek ölçüsü olarak kullanılmaması gerektiğini belirtmek önemlidir. eNPS puanını yorumlarken bağlamı ve diğer ilgili faktörleri göz önünde bulundurmak da önemlidir.

eNPS‍’in faydaları

Çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin bir ölçüsü olarak eNPS’yi (çalışan net teşvik puanı) kullanmanın çeşitli faydaları vardır:

 1. Basitlik: eNPS, yönetimini ve anlaşılmasını kolaylaştıran tek bir soruya dayalıdır. Bu, çalışan sadakati ve şirketi çalışmak için harika bir yer olarak tavsiye etme isteği hakkında bilgi toplamanın hızlı ve uygun maliyetli bir yolunu sağlar.
 2. Harekete Geçirilebilirlik: eNPS puanı, zaman içindeki ilerlemeyi izlemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kullanılabilecek net ve eyleme geçirilebilir bir ölçüm sağlar.
 3. Karşılaştırılabilirlik: eNPS standart bir ölçeğe dayandığından, diğer kuruluşlar ve sektörlerle kolayca karşılaştırılabilir. Bu, çalışan sadakati ve tavsiye etme isteği açısından şirketinizin diğer şirketlerle nasıl karşılaştırıldığına dair değerli bilgiler sağlayabilir.
 4. Özelleştirilebilirlik: eNPS, kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine uyacak şekilde özelleştirilebilir. Örneğin, çalışanlardan daha ayrıntılı ve niteliksel geri bildirim almak için ek açık uçlu sorular sorabilirsiniz.
 5. Etkileşim ve sadakat: eNPS, çalışanların sadakatini ve şirketi çalışmak için harika bir yer olarak tavsiye etme istekliliğini ölçmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, çalışanlarınızın genel katılımı ve memnuniyeti hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

Düzenli olarak eNPS ölçümlemesini nasıl yapılandırırsınız?

eNPS döngülerinizi yapılandırmak için bazı ipuçları:

 1. Sıklığı belirleyin: eNPS anketini ne sıklıkta yönetmek istediğinizi düşünün. Bazı kuruluşlar bunu yıllık olarak yapmayı tercih ederken, diğerleri bunu altı ayda bir, hatta üç ayda bir gibi daha sık yapabilir. Sıklık, kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine ve çalışan bağlılığını etkili bir şekilde ölçmenize ve geliştirmenize yardımcı olacak şeylere dayalı olmalıdır.
 2. Amacı ve süreci iletin: eNPS anketinin amacını ve sürecini çalışanlarınıza net bir şekilde ilettiğinizden emin olun. Bu, anketin önemini anlamalarına ve dürüst ve samimi geri bildirim verme olasılıklarının daha yüksek olmasına yardımcı olacaktır.
 3. Çalışanları sürece dahil edin: Çalışanları eNPS anketinin tasarımına ve yönetimine dahil etmek, anketin onlar için alakalı ve anlamlı olmasını sağlamaya yardımcı olabilir ve dürüst ve samimi geri bildirim alma olasılığını artırabilir.
 4. Sonuçları analiz edin ve bunlara göre hareket edin: Trendleri ve kalıpları belirlemek için eNPS anketinin sonuçlarını dikkatli bir şekilde analiz edin ve iyileştirme alanlarını belirlemek için elde edilen içgörüleri kullanın. Çalışanları takip etmek ve sonuçlara göre harekete geçmek ve geri bildirim aramaya devam etmek ve çalışan katılımını artırmak için sürekli çaba sarf etmek önemlidir.
 5. Sürekli iyileştirme: Düzenli olarak eNPS anketleri yürütürken, zaman içindeki ilerlemeyi izlemek ve çalışan deneyimini iyileştirmek için sürekli çalışmak önemlidir. Bu, politikalarda, prosedürlerde veya çalışma ortamında değişiklik yapmayı veya çalışanlara ek eğitim veya destek sağlamayı içerebilir.

eNPS’den sonra neden bağlılık anketlerini kullanmalısınız?

eNPS, çalışan sadakatini ve şirketi çalışmak için harika bir yer olarak tavsiye etme istekliliğini ölçmek için yararlı bir araç olsa da, çalışan bağlılığının ve memnuniyetinin yalnızca bir ölçüsüdür. eNPS ile birlikte ek katılım anketlerinin kullanılması, çalışan bağlılığının daha kapsamlı ve incelikli bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir ve iyileştirilmesi gereken belirli alanların belirlenmesine yardımcı olabilir.

eNPS’ye ek olarak katılım anketlerini kullanmanın yararlı olmasının birkaç nedeni aşağıda belirtilmiştir:

 1. Ayrıntılı ve niteliksel içgörüler: Etkileşim anketleri genellikle çalışanların daha ayrıntılı ve niteliksel geri bildirim sağlamasına olanak tanıyan açık uçlu sorular içerir. Bu, çalışan katılımını etkileyen temel sorunları ve endişeleri anlamanıza yardımcı olabilir ve anketin sonuçlarını yorumlamak için değerli bağlamlar sağlayabilir.
 2. Çalışan bağlılığına daha kapsamlı bir bakış: Bağlılık anketleri genellikle iletişim ve işbirliği, takdir ve takdir, büyüme ve gelişme ve iş-yaşam dengesi gibi çalışan deneyimiyle ilgili daha geniş bir konu yelpazesini kapsar. Bu, çalışan bağlılığına daha bütünsel bir bakış sağlayabilir ve çalışan memnuniyetini etkileyebilecek daha geniş kurumsal sorunların belirlenmesine yardımcı olabilir.
 3. Opportunity for continuous improvement:By conducting engagement surveys on a regular basis, you can track progress over time and continuously work to improve the employee experience. Bu, sürekli iyileştirme kültürü oluşturmaya yardımcı olabilir ve çalışanların ihtiyaç ve endişelerinin ele alınmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, eNPS’ye ek olarak katılım anketlerini kullanma kararı, kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olacaktır. Anketleri yürütmek için gereken kaynakları ve zamanı göz önünde bulundurmak ve çalışan bağlılığı hakkında daha ayrıntılı ve kapsamlı içgörüler toplamanın faydalarını dikkatli bir şekilde tartmak önemlidir.

Related News