Skip to content

Şirket Kültürü Hakkında Geribildirim Alabileceğiniz 10 Anket Sorusu

İşyeri Kültürü Anketi nedir?

İşyeri kültürü anketi, bir kuruluştaki çalışanların iş yerlerinin kültürü hakkındaki tutumlarını, deneyimlerini ve algılarını değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Değerler ve davranışlar da dahil olmak üzere kuruluşun kültürünün çeşitli yönleri hakkında çalışanlardan geri bildirim toplamak için tasarlanmıştır. Anket tipik olarak, çalışanlardan kurumla ilgili deneyimleri ve görüşleri hakkında çevrimiçi veya kağıt üzerinde yanıtlamalarının istendiği bir dizi sorudan oluşur.

İşyeri kültürü anketleri, kuruluşun kültüründeki güçlü ve zayıf alanları belirlemek, çalışanların sahip olduğu sorunları veya endişeleri belirlemek ve kuruluşun kültüründe iyileştirmeler veya değişiklikler yapmasına yardımcı olmak gibi çeşitli nedenlerle yapılabilir. Anketin sonuçları, kurum kültürünün nasıl geliştirileceğine ilişkin kararlarda bilgi sağlamak ve çalışanlar için daha olumlu ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmaya yardımcı olmak için kullanılabilir.

Şirket Kültürü Hakkında Geribildirim Alabileceğiniz 10 Anket Sorusu

İşte şirket kültürü hakkında 10 anket sorusu:

 • “Bu örgütün bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum” ifadesine ne kadar katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz? Bu soru, çalışanın kuruma olan gururunu ve sadakatini ölçmeye yardımcı olabilir.
 • Kuruluşun değerlerinin kendi kişisel değerlerinizle örtüştüğünü düşünüyor musunuz? Bu soru, kuruluşun değerleri ile çalışanlarının değerleri arasında bir uyumsuzluk olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Kuruluşunuzdaki yöneticilerin, çalışanlarla güçlü iletişim kurduğunu hissediyor musunuz? Bu soru, kuruluş içindeki iletişim ve şeffaflık düzeyini değerlendirmeye yardımcı olabilir.
 • Kuruluşun olumlu ve kapsayıcı bir kültürü desteklediğini düşünüyor musunuz? Bu soru, kuruluşun tüm çalışanlar için destekleyici ve sıcak bir ortam geliştirip geliştirmediğini belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Kurumun sıkı çalışmayı ve katkıları takdir ettiğini ve ödüllendirdiğini ne kadar iyi hissediyorsunuz? Bu soru, kuruluşun çalışanlarının çabalarına değer verip vermediğini ve ödüllendirip ödüllendirmediğini değerlendirmeye yardımcı olabilir.
 • Fikirlerinizi ve görüşlerinizi liderlik ve yönetimle paylaşma fırsatına sahip olduğunuzu ne sıklıkla hissediyorsunuz? Bu soru, çalışanların kuruluş içinde seslerinin duyulup duyulmadığını ve değer verildiğini hissedip hissetmediğini belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Kurumun profesyonel gelişim ve büyüme için fırsatlar sunduğunu düşünüyor musunuz? Bu soru, kuruluşun çalışanların öğrenmesini ve kariyer gelişimini destekleyip desteklemediğini değerlendirmeye yardımcı olabilir.
 • Kurumun sağlıklı bir iş-yaşam dengesini desteklediğini düşünüyor musunuz? Bu soru, çalışanların kuruluşun genel refahlarına değer verip vermediğini ve iş-yaşam dengesini destekleyip desteklemediğini belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Kuruluşun çatışmaları ve anlaşmazlıkları ne kadar iyi ele aldığını düşünüyorsunuz? Bu soru, kuruluş içindeki güven ve saygı düzeyini değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Genel olarak, kuruluşun kültüründen ne kadar memnunsunuz? Bu soru, çalışanın örgütün kültürüyle ilgili genel bir memnuniyet duygusu sağlayabilir.

Bunların, şirket kültürüyle ilgili potansiyel anket sorularından yalnızca birkaç örnek olduğunu ve kullanılan spesifik soruların kuruluşun amaçlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olacağını belirtmek önemlidir.

Şirket Kültürünü Geliştirmek Neden Önemli?

Şirket kültürünü geliştirmenin önemli olmasının birkaç nedeni vardır:

 • Artan çalışan memnuniyeti: Pozitif bir şirket kültürü, çalışan memnuniyetinin artmasına yol açabilir, bu da artan motivasyon, üretkenlik ve elde tutma ile sonuçlanabilir.
 • Artan rekabet gücü: Güçlü bir şirket kültürü, bir kuruluşun pazarda öne çıkmasına ve en iyi yetenekleri çekmesine yardımcı olabilir, bu da rekabet avantajı sağlayabilir.
 • Gelişen finansal performans: Araştırmalar, güçlü kültürlere sahip şirketlerin, zayıf kültürlere sahip şirketlere göre daha iyi finansal performansa sahip olma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni, pozitif bir kültürün, daha iyi finansal sonuçlara dönüşebilecek çalışan bağlılığının ve üretkenliğinin artmasına yol açabilmesi olabilir.
 • Artan itibar: Olumlu bir şirket kültürü, bir kuruluşun itibarını hem dahili hem de harici olarak artırabilir. Bu, çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlar arasında güvenilirliğin ve güvenin artmasına yol açabilir.

Şirket kültürünün iyileştirilmesi, bir kuruluş ve çalışanları için artan memnuniyet, rekabet gücü, finansal performans ve itibar dahil olmak üzere bir dizi fayda sağlayabilir.

Related News