Skip to content

Şirketlerin Çalışan Anketlerinde Yaptığı 6 Hata

İşte şirketlerin çalışan anketleri yürütürken yapabilecekleri altı hata:

  1. Anketi anonim uygulamama: Çalışanlar yanıtlarının gizli tutulacağını düşünmezlerse, dürüst geri bildirimde bulunmayabilirler.
  2. Yanıt için yeterli seçenek sunmama: Anket yalnızca sınırlı sayıda yanıt seçeneği sunuyorsa, çalışanlar duygularını doğru bir şekilde yansıtabileceklerini düşünmeyebilirler.
  3. Anket sonuçlarını takip etmemek: Bir şirket bir anket yürütür ve ardından sonuçlarla ilgili hiçbir şey yapmazsa, çalışanlar fikirlerinin önemli olmadığını hissedebilir ve gelecekteki anketlere katılma olasılıkları daha düşük olabilir.
  4. Yanlış sorular sormak: Yararlı içgörüler sağlayacak ve iyileştirilecek alanları belirlemeye yardımcı olacak sorular sormak önemlidir. Sorular ilgisiz veya alakalı değilse, anket değerli bilgiler sağlamayabilir.
  5. Yeterli bağlam sağlamamak: Çalışanlar, anketin amacını veya yanıtlarının nasıl kullanılacağını anlamazlarsa, anketi ciddiye almayabilirler.
  6. Sonuçları paylaşmamak: Anketin sonuçları çalışanlarla paylaşılmazsa, kendilerini süreçten kopuk hissedebilir ve gelecekteki anketlere katılma olasılıkları düşük olabilir. Sonuçları ve anket bulgularına dayalı iyileştirme planlarını iletmek önemlidir.

Related News